Biskupství brněnské

Programy Diecézního muzea pro školy 2012/2013

Ilustrace
10.10.2012

Diecézní muzeum v Brně (Petrov 1) pořádá několik zajímavých vzdělávacích programů připravených pro školy, o které je zájem nejen mezi brněnskými vzdělávacími institucemi.

Ředitel Diecézního muzea PhDr. Karel Rechlík představuje některé z nich:

Program s názvem Tajemství Petrova je určen pro všechny věkové kategorie školní mládeže. Děti si prohlédnou katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově a dozvědí se mnohé o její historii, stavebním vývoji a jejím významu v dějinách i dnes. Během prohlídky mohou objevovat tajemství a zajímavosti nejrůznějšího druhu. Pro zvláště zvídavé je připravena i vědomostní hra. Program lze zaměřit na představení hlavních architektonických pojmů a vývoj stavebních slohů, na pověsti, legendy o světcích a ikonografii výzdoby katedrály, nebo také na širší kulturněhistorické souvislosti týkající se dějin celého Brna.

 

Cílem programu Světová náboženství – judaismus, křesťanství, islám je atraktivní a přístupnou formou informovat školní mládež o velmi aktuálním tématu. Prostřednictvím lektorské přednášky a obrazové prezentace se posluchači seznámí se základy tří největších monoteistických náboženství, jejich dějinami, základními myšlenkami, osobnostmi, pojmy, symboly a zvyky. Velký důraz bude vždy kladen na objasnění hlavních historických i ideových souvislostí mezi těmito tradicemi. Zároveň je možné propojit obecné informace s konkrétními souvislostmi, neboť poukážeme na přítomnost židovské a muslimské komunity (synagogy a mešity) v Brně. Program je určen především pro 2. stupeň základních škol a školy střední.

 

Program nazvaný Církevní památky brněnské diecéze se věnuje nejvýznamnějším sakrálním stavbám na Moravě. Prostřednictvím obrazové prezentace bude připomenuto kulturní bohatství našeho regionu. Posluchači se dozvědí o nejvýznamnějších památkách různých historických období, na kterých si zopakují hlavní zákonitosti a rozlišovací znaky jednotlivých uměleckých slohů. Prezentace je zaměřena zejména na architektonické skvosty brněnské diecéze, na nejznámější brněnské kláštery a na historický vývoj katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově. Po domluvě s vyučujícím bude možná prohlídka katedrály. Program je určen především pro 2. stupeň základních škol a školy střední.

 

Diecézní muzeum také nabízí tematické komentované prohlídky své stálé expozice Vita Christi – Život Kristův. Výstava představuje jedinečnou sbírku obrazů, soch a reliéfů výjimečné umělecké hodnoty, které jsou uspořádány tak, že samy o sobě vypravují příběh života Ježíše Nazaretského. Prohlídka expozice může být méně tradičním uvedením do základních témat křesťanské zvěsti, která jsou dodnes aktuální v rámci kulturního dědictví Evropy. Další možností je zaměření prohlídky na přiblížení základních zákonitostí, technik a vývoje výtvarného umění. Program lze přizpůsobit všem věkovým kategoriím školní mládeže.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality