Biskupství brněnské

Redemptoristé: Lidové misie

Ilustrace
10.10.2012

Současný kodex církevního práva uvádí, že podle předpisů diecézního biskupa uspořádají faráři v určitých dobách kázání, zvaná duchovní cvičení a svaté misie, nebo jiné formy kázání, přizpůsobené potřebám doby (kán. 770).

V rámci Roku víry nabízí misijní skupina redemptoristů (Tasovice u Znojma) duchovní obnovy farnostem brněnské diecéze formou konání klasických lidových misií.

 

Jak uvádí skupina redemptoristů: "Lidové misie se zaměřují na celá farní společenství - na muže, ženy, mládež i děti. Zároveň se snaží vyjít naproti lidem hledajícím či nevěřícím. Misie objímají ve větší míře základní pravdy víry i morální povinnosti, které z nich vyplývají. Svojí tématikou i liturgickými slavnostmi jsou zaměřeny zvláště na obrácení a očištění se skrze pokání. Konají se jednou za 10-15 let a nemohou zevšednět. Mají delší trvání a vedou je alespoň dva misionáři, kteří pocházejí z misijních kongregací či řeholí. Misijní promluvy mají být rozhodné a nastavené prakticky, misijní slavnosti využívají pestrý liturgický rámec.

Lidové misie mají plošný dopad a osloví větší počet farníků než jiné duchovní obnovy. Po dobré přípravě misií se ve farnosti účastní duchovního programu denně ca 50% nedělních návštěvníků bohoslužeb. Jedná se o novou (další) evangelizaci v našich vlastních řadách a o průběžnou duchovní obnovu uvnitř církve. Program lidových misií je sestaven tak, aby si lidé mohli plnit své každodenní povinnosti a zároveň se mohli účastnit duchovní obnovy."

 

V současné době nabízí misijní skupina redemptoristů tyto formy duchovních obnov:

Lidové misie – nejúčinnější, plošná, duchovní obnova farností, která trvá 8-9 dní, koná se jednou za 10-15 let. Lidové misie vedou alespoň dva řeholníci.

Obnova misií – další etapa duchovní obnovy farnosti, koná se obvykle rok po uskutečnění lidových misií, trvá 5-6 dní a vedou ji opět oba misionáři.

Farní exercicie – tematická duchovní obnova ve farnosti, trvá 4-5 dní, může se konat každý rok, program vede jeden z misionářů.

Triduum či víkendová obnova – duchovní program na 2-3 dny, který vede jeden misionář.

Jednodenní obnova – přednášky a kázání, které zajišťuje jeden misionář.

 

Všechny tyto formy duchovních obnov šetří farníkům čas i finanční prostředky. Lidé zůstávají na místě ve svých domovech a mohou se věnovat zároveň svým každodenním povinnostem. Na závěr duchovní obnovy se koná pouze dobrovolná sbírka.

Více o lidových misiích v našich farnostech a o činnosti misijní skupiny redemptoristů v Tasovicích u Znojma naleznete na www.lidovemisie.cz . Kontaktní osoba: P. Jiří Šindelář, CSsR, klášter redemptoristů, Tasovice 34, info@lidovemisie.cz .
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality