Biskupství brněnské

Slavnost sv. Václava 2012 v brněnské diecézi

Ilustrace
28.9.2012

V brněnské diecézi je svatému Václavovi zasvěceno 46 farních a filiálních kostelů. V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně budou bohoslužby slaveny v 9.00 a v 17.30 hodin, hlavními celebranty jsou kanovníci Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla.