Biskupství brněnské

Slavnost sv. Václava 2012 v Brně-Obřanech

Ilustrace
28.9.2012

Poutní bohoslužbu 28. září 2012 v 9.00 hodin v kostele sv. Václava v Brně - Obřanech bude slavit generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek, který během ní udělí svátost biřmování.

Plakátek