Biskupství brněnské

Nikodémova noc také v katedrále na Petrově

Ilustrace
5.10.2012

Iniciativa otců pallotinů působících v brněnské diecézi při kostele Božího milosrdenství ve
Slavkovicích, nazvaná Nikodémova noc, nachází odezvu také na dalších místech. Počínaje
měsícem říjnem se Nikodémova noc uskuteční každý pátek v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla
od 20.00 do 22.00 hodin.

Brno: Jak uvádí jeden z iniciátorů akce P. Wojciech Zubkowicz SAC: „K názvu Nikodémova noc
nás inspiroval biblický příběh farizeje Nikodéma, člena židovské rady, který přišel za Ježíšem v
noci. Nápad uspořádat tuto akci souvisí s projektem „Noc kostelů“ známým v České republice,
a „Nocí zpovědnic“, která probíhá v Polsku. Je to další způsob jak hledat a nacházet cestu k
Ježíši v dnešním uspěchaném světě.“

Nikodémovu noc se rozhodl po vzoru ze Slavkovic realizovat v katedrále sv. Petra a Pavla
v Brně její farář Petr Šikula. Prostor hlavního chrámu diecéze bude od 5. října nabízet každý
pátek od 20.00 do 22.00 hodin příležitost k tiché adoraci, k modlitbě, k duchovnímu rozhovoru
či svátosti smíření. „Jak dokládá zkušenost zbožného a moudrého Nikodéma, který své zásadní
životní otázky probírá s Ježíšem v tichu noci, je noční zklidnění, které přichází po plném a
aktivním dni, vhodným předpokladem pro duchovní rozhovor. Pozdní večerní a noční doba
může snáze vyhovovat i těm, kdo jsou během celého dne zaměstnaní a vytížení a jen obtížně
nacházejí čas k modlitbě a svátosti smíření,“ doplňuje P. Petr Šikula.

Související článek

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality