Biskupství brněnské

Kalendář na počest blahoslavené Marie Restituty

Ilustrace
29.10.2012

Jedním z kandidátů na svatořečení spojených s brněnskou diecézí je blahoslavená řeholní sestra Marie Restituta Kafková (1894-1943), o kterou se brněnská diecéze "dělí" s vídeňskou arcidiecézí. I když se totiž narodila v Brně, odešla její rodina po dvou letech od jejího narození do Vídně a zde Helena Kafková prožila celý svůj další život. Roku 1914 vstoupila do III. řádu svatého Františka, přijala jméno Marie Restituta a začala sloužit jako zdravotní sestra a od roku 1919 pracovala ve vídeňské nemocnici Lainz. Přes svůj nízký věk si brzy získala respekt a stala se pravou rukou primáře. Po připojení Rakouska k německé říši nastalo období utlačování církve. Sestra Restituta byla v únoru 1942 zatčena na základě obvinění, že opisovala posměšnou básničku proti režimu, a 30.3.1943 byla popravena gilotinou. Stala se tak jedinou řeholní sestrou, odsouzenou nacisty v soudním procesu k trestu smrti, a také první mučednicí vídeňské arcidiecéze, která r. 1988 zahájila její beatifikační proces. Sestra Restituta byla blahořečena 21.6.1998 ve Vídni, její liturgická památka se v brněnské a vídeňské diecézi slaví 29. října.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná připravuje ve svém Duchovním centru P. Martina Středy a blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné (Nezvalova č. 13) řadu akcí připomínajících sestru Restitutu. V neděli 28. října 2012 půjde o poutní slavnost k uctění blahoslavené řeholní sestry Marie Restituty Kafkové, na kterou přijedou i hosté z Vídně, v den 70. výročí popravy bl. Marie Restituty, tedy 30. března 2013, se vydají do Vídně poutníci z Brna-Lesné, aby navštívili místa spojená s jejím životem.

V tomto jubilejním 70. výročí vydává farnost Brno-Lesná dvojjazyčný nástěnný kalendář s fotografiemi míst, která se týkají života blahoslavené Marie Restituty. Kalendář je možno zakoupit v Duchovním centru Brno-Lesná, Nezvalova 13.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality