Biskupství brněnské

Relikviář sv. Zdislavy v Brně-Lesné

Ilustrace
17.9.2012

Dominikánský kněz Jan Rajlich z Jablonného v Podještědí přivezl v pátek 7. září 2012 do farnosti Brno-Lesná vyžádaný relikviář s ostatkem svaté Zdislavy. Relikviář převzal místní farář P. Pavel Hověz v průběhu mše svaté, kterou celebroval P. Jan Rajlich OP.
Koncelebrovali P. Pavel Hověz, P. Karel Cikrle a P. Petr Misař, rodák z Černých Polí. Relikviář je umístěn na stěně vedle svatostánku v Duchovním centru P. Martina Středy a blahoslavené sestry Marie Resituy v Brně-Lesné.

Předpokládá se, že po vybudování kostela blahoslavené Marie Restituty v Lesné bude relikviář uložen do obětního stolu nového kostela. Farnost Brno-Lesná očekává také relikvii po blahoslavené M. Restitutě. Relikvii přislíbily sestry františkánky z kláštera ve Vídni.

Text a foto: Karel Pažourek

Foto: http://www.rajce.net/a7042912