Biskupství brněnské

Vranovský kostel dostane opravenou věž

Ilustrace
7.9.2012

V pátek 7. září 2012 bude dokončena oprava střechy severní věže a její výdřevy u kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna. Práce na opravě byly zahájeny 06/2011 a z finančních důvodů mohou být dokončeny až v těchto dnech, kdy bude provedeno osazení opravené střechy severní věže na původní místo.

Tonáž střechy přesahuje celkem 15 tun. Osazení bude provedeno pomocí speciálních, pro tuto akci statikem navržených, nosníků vsunutých do lucerny střechy věže. Z důvodu celkové hmotnosti střechy věže a vzdálenosti na uložení bude přistaven za tímto účelem z Ostravy mobilní jeřáb DEMAG AC 160-1.

Dílo zajišťuje firma Střechy - 1.Slezská s.r.o., Brno. Statický posudek provedl Ing. Petr Daniel, Stabil, s.r.o., Brno.

Oprava střechy představovala generální opravu krovové části a výměnu plechové krytiny s dekorativními prvky, včetně repase kovaného kříže. Oprava výdřevy spočívala zejména v opravě přístupového schodiště.

Státní památkový dohled vykonávala pí. Lenka Rotreklová z MÚ Šlapanice a Mgr. Tomáš Sedláček z NPÚ ÚOP Brno.

Dílo jako celek bylo financováno z 85% z dotace Programu záchrany architektonického dědictví MK, zbylých 15% hradila farnost z vlastních prostředků.

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality