Biskupství brněnské

Osmé národní setkání katolických nemocničních kaplanů 2012

Ilustrace
1.10.2012 - 4.10.2012

Praha, Olomouc: 

Předseda Rady pro zdravotnictví ČBK Mons. Jan Baxant a Arcibiskupství olomoucké ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc a Maltézskou pomocí, za účasti zástupců Centra pastorační péče diecéze Regensburg a Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha (Centra integrované onkologické a paliativní péče, držitele akreditace Evropské onkologické společnosti ESMO), pořádají 8. formačně vzdělávací setkání katolických pastoračních pracovníků v zařízeních zdravotních a sociálních služeb ve dnech 1. 10. - 4. 10. 2012 na Velehradě.

Tématem setkání je „Komunikace a pastorační rozhovor nemocničního kaplana s pacienty (a pracovníky ve zdravotnictví)“.
Duchovní obnovu povede Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, předseda Rady pro zdravotnictví ČBK.
Odborný program zahrnuje přednášky, semináře, workshop, zprávy o poskytování pastorační péče v zahraničí, diskuze aj.
Na setkání bude ustavena Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice a proběhnou volby do výboru a revizní komise této asociace.

Podrobné informace o programu jsou k dispozici na www.ado.cz/kaplan.

Srdečně zvou a na setkání s Vámi se těší Mons. Jan Baxant a Mons. Jan Graubner.

Přílohy:

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality