Biskupství brněnské

Pouť s kopií ikony Panny Marie Čenstochovské

Ilustrace
26.8.2012 - 31.8.2012

Pouť s kopií ikony Panny Marie Čenstochovské "Od oceánu k oceánu" bude v České republice probíhat od 26. do 31. srpna 2012. Účastníci budou prosit za ochranu lidského života od početí, obnovu rodin a zlepšení demografické situace České republiky, která se stává stále větší hrozbou.

Zúčastnit se duchovního programu bude možné v Brně, Ostravě, Olomouci, Koclířově, Hradci Králové a v Praze. Ikonu lze po celé trase doprovázet v konvoji automobily nebo motocykly (viz podrobný program níže).

Pouť začala v červnu ve Vladivostoku a pokračuje přes celé Rusko, Bělorusko, Ukrajinu, Lotyšsko, Litvu, Polsko až k nám. Další její cesta povede na Slovensko, do Maďarska, Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Rakouska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Německa, Belgie, Velké Británie, Irska, Francie, Španělska a pouť zakončí v Portugalsku na Hod Boží Vánoční 25. prosince 2012 ve Fatimě. Z Fatimy se v roce 2013 vydá nejprve do Severní a poté Jižní Ameriky, pak do Afriky a Austrálie.

Plakát

Více na adrese http://prolife.cz

Program v ČR

Neděle 26. srpna 2012, Ostrava: Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie (Náměstí Svatopluka Čecha, Ostrava-Přívoz)
10:30 - mše svatá ve farním kostele NPPM sloužena P. Adamem Ruckim, biskupským vikářem pro duchovní povolání
17:00 - pontifikální mše svatá celebrovaná biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem


Pondělí 27. srpna 2012, Olomouc: katedrála sv. Václava (Václavské náměstí), kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie (Slovenská)
10:00 - Převzetí ikony (z Ostravsko-opavské diecéze) před katedrálou sv. Václava
10:05 - Slavnostní vnesení ikony do katedrály za zpěvu Salve Regina
10:10 - Radostný růženec a možnost soukromého uctění ikony
12:00 - Pontifikální mše svatá za obnovení kultury života celebrovaná arcibiskupem Janem Graubnerem, káže biskup Josef Hrdlička
12:45 - Možnost soukromého uctění
16:00 - Mariánské litanie
16:10 - Procesí s ikonou do dominikánského kostela se zpěvy a růženec světla
16:45 - Možnost soukromého uctění a bolestný růženec v dominikánském kostele
18:00 - Mše svatá za obnovení kultury života, nešpory
19:15 - Adorace
20:00 - Slavný růženec
20:30 - Adorace
21:00 - Te Deum a svátostné požehnání
21:05 - Litanie před ikonou
21:10-23:00 - Možnost soukromého uctění


Úterý 28. srpna 2012, Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav
10:00 - slavnostní přivítání v areálu Jana Pavla II.
11:00 - slavná mše sv. za obnovu kultury života
12:00 - polední občerstvení: restaurace Fatima, klášterní kavárna a cukrárna pro poutníky
13:00-14:30 - modlitební poklona-apel u ikony Panny Marie Čenstochovské, Te Deum - zakončení poutního programu v Koclířově


Úterý 28. srpna 2012, Mendryka: Klášter sester sv. Vincence de Paul - dcer Božské lásky
15:00 - svatá hodinka meditace a modliteb s Pannou Marií Čenstochovskou


Úterý 28. srpna 2012, Hradec Králové
17:00 - slavnostní přivítání v katedrále, společná meditace a modlitba
18:30 - pontifikální mše sv. za obnovu kultury života ke cti Panny Marie Čenstochovské celebrovaná biskupem Josefem Kajnekem.
Po mši sv. modlitební poklona-apel u ikony Panny Marie Čenstochovské
21:00 - závěrečná pobožnost ve spojení s poutním programem v Čenstochové v Polsku


Středa 29. srpna 2012, Praha: Kostel sv. Ignáce (Karlovo náměstí)
17:00 - růženec
17:30 - pontifikální mše svatá celebrovaná biskupem Ladislavem Hučkem


Čtvrtek 30. srpna 2012, Brno: Kostel sv. Janů (Minoritská)
14:45 - přivítání ikony Matky Boží, modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
15:00 - modlitba růžence
15:30 - slavnostní bohoslužba celebrovaná generálním vikářem brněnské diecéze Mons. Jiřím Mikuláškem
16:30 - mariánská pobožnost
18:00 - Akatist k přesvaté Bohorodičce (modlitbu vede P. Jiří Pleskač)
19.30 - modlitba chval
20.30 - mariánské antifony v podání Svatomichalské gregoriánské scholy
21.00 - požehnání a zakončení


Pátek 31. srpna 2012, Brno: Kostel sv. Janů (Minoritská)

10:00 - mše svatá
12:00 - rozloučení a odjezd do Bratislavy

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality