Biskupství brněnské

Charita ČR si připomíná stoletou vodu

Ilustrace
13.8.2012

Před deseti lety zasáhla Česko ničivá povodeň. Stovkám domácností pomáhala i Charita ČR – okamžitě při povodni i později výstavbou nových domovů. Kromě vlastních pracovníků vyslala do terénu přes tisíc dobrovolníků, kteří přijeli dokonce až z Polska či Chorvatska.

 

Když před deseti lety zasáhla Česko stoletá voda, zareagovala na výjimečnou situaci okamžitě i Charita ČR (dříve Česká katolická charita). Ihned vznikly povodňové štáby a povodňoví asistenti vyrazili do terénu – v příštích týdnech pak opakovaně navštívili přes čtyři tisíce domácností.

 

„Solidarita veřejnosti s lidmi, kterým voda vzala či poškodila domovy, byla obrovská. I díky tomu jsme mohli reagovat rychle a navíc pomáhat v opravdu velkém rozsahu – od distribuce potravin a vysoušečů až po výstavbu nového bydlení,“ uvádí ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.

 

Na sbírkové konto Charity ČR poslali drobní dárci přes 70 milionů korun, více než 333 milionů přišlo ze zahraničí (podrobnosti o darech). Více než tisícovka dobrovolníků z Česka, ale třeba také z Charity Chorvatsko či polského Lublinu, pomáhala odstraňovat následky povodní.

 

„Arcidiecézní charita Praha zřídila nonstop krizové centrum. Přicházely osoby, které pomoc potřebovaly, ale i lidé, kteří byli okamžitě připraveni pomoci,“ vzpomíná Jaroslav Němec, ředitel ACH Praha, která pomáhala například v Karlíně či na Mělnicku (více o pomoci ACH Praha).

 

Z darů německé vlády a Charity Německo bylo nakoupeno 396 vysoušečů. Po celé republice vznikaly humanitární sklady – jen ten pražský přijal a roztřídil 690 tun pomoci (více o pomoci domácnostem). Následně na přelomu let 2002/2003 začala Charita pomáhat s výstavbou náhradního bydlení (přehled projektů a mapa).

 

„Zatímco v roce 1997 byla pomoc zasaženým povodní pro Charitu první velkou akcí, v roce 2002 jsme již měli na čem stavět, byť stoletá voda zasáhla jiné území. Povodňoví asistenti a ředitelé z moravských Charit přijeli pomáhat svým kolegům do Českých Budějovic, Prahy i Litoměřic. Přivezli nejen svoje zkušenosti, ale i techniku, materiální pomoc nebo transportní prostředky,“ srovnává tehdejší ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Jindřich Suchánek.

 

Ačkoliv byla situace v letech 1997 a 2002 nelehká a mnohým zásadně změnila život, Charitě ČR přinesla i cenné zkušenosti, které dnes využívá k přípravě na další mimořádné události. Například Diecézní charita Plzeň zřídila centrum Terénní krizové služby, které pomáhá lidem v nečekaných složitých situacích. Nadále fungují humanitární sklady.

 

„Školíme také charitní pracovníky, spolupracujeme se složkami integrovaného záchranného systému, s odbory krizového řízení obcí, s duchovními. Zároveň pracujeme na vytvoření charitního systému včasné reakce,“ uvádí Martin Zamazal, předseda odborného Kolegia pro mimořádné události Charity ČR, kde si kolegové z regionů předávají zkušenosti.

 

V září zároveň uplyne deset let od chvíle, kdy byla otevřena Vesnička soužití v Ostravě, která poskytla nový domov těm, kdo ani pět let po povodních 1997 nedosáhl na vlastní bydlení.

 

Další údaje a příběhy těch, kterým Charita CŘ pomohla, najdete na: http://povodne.charita.cz

 

Tiskové oddělení Charity ČR

Barbora Umancová, tel. 731 598 790, barbora.umancova@charita.cz
Jan Oulík, tel. 603 895 984, jan.oulik@charita.cz

 

Předseda kolegia Charity ČR pro mimořádné události

Martin Zamazal, tel. 604 679 883, martin.zamazal@acho.charita.cz

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality