Biskupství brněnské

Vzácný nález v klášteře Rosa coeli v Dolních Kounicích

Ilustrace
25.6.2012

Biskupství brněnské provádí celkovou obnovu barokního konventu v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích (viz http://tic.dolnikounice.cz/Kulturni-pamatky/Klaster-Rosa-coeli), v rámci které byla v roce 2012 zahájena první etapa odvlhčení zdiva. V souvislosti s výkopy vnějšího větracího kanálu a podlah probíhá (podle zákona o státní památkové péči) záchranný archeologický výzkum, kterým byla pověřena archeologická společnost Archaia Brno, o.p.s..

Oproti očekáváním byly objeveny velmi zajímavé nálezy středověkého zdiva (pravděpodobně ze 12. a 13. století) a keramiky. Jedním z nich je např. kachel s reliéfem sv. Kryštofa, který by mohl pocházet z 15. století. Průzkum stále probíhá a jeho výsledky se průběžně vyhodnocují.

 Bližší informace k výzkumu může podat David Merta, pod jehož vedením průzkum probíhá.

David Merta, Archaia, o.p.s., dmerta@archaiabrno.cz, tel. 777 239 044.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality