Biskupství brněnské

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 2012 v Brně

Ilustrace
15.6.2012

Pontifikální bohoslužbu bude v den slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova slavit v pátek 15. června 2012 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně biskup Vojtěch Cikrle. Po mši v katedrále následuje adorace a litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

Poutní slavnost se bude konat v kostele Nejsvětějšího srdce Páně v Brně-Husovicích (Vranovská ulice) od 18.00 hodin. Také zde bude po mši následovat adorace, litanie a svátostné požehnání. Husovický kostel patří do řady nejmladších brněnských kostelů. Byl postaven v dělnickém předměstí Brna a hlavně chudí měli největší zásluhu na jeho vybudování. Od roku 1990 spravují zdejší farnost členové Řádu františkánů.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality