Biskupství brněnské

Bohoslužba za Svatého otce Benedikta XVI.

Ilustrace
27.6.2012

Ve středu 27. června 2012 v 17.00 hodin v pražské svatovítské katedrále bude při příležitosti sedmého výročí pontifikátu papeže Benedikta XVI. apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza slavit bohoslužbu za přítomnosti českých a moravských biskupů.

Zváni jsou všichni věřící Čech a Moravy, aby společnou modlitbou vzpomenuli hned na dvě letošní výročí Svatého otce -letošní pětaosmdesátiny a zároveň sedmé výročí od jeho zvolení papežem. Ačkoli obě výročí připadají na duben, byl u nás stanoven termín těchto oslav na konec června, a to nikoliv náhodou. Právě na tuto dobu totiž připadá slavnost svatých Petra a Pavla. Dnešního Petrova nástupce tak chce česká církev připomenout v souvislosti s oběma apoštolskými knížaty.

(Dle zprávy TS ČBK)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality