Biskupství brněnské

Třetí křtinské vytrubování

Ilustrace
25.5.2012 - 27.5.2012

Třetí křtinské vytrubování proběhne ve dnech 25. – 27. května 2012 a účast přislíbilo 42 trubačů ze sedmi souborů z celé České republiky i ze Slovenska. Loveckou hudbu autorů Dyka, Dudy, Selementa a Vacka představí na následujících veřejných vystoupeních:

Pátek 25. 5. 2012

  • 20.00 hodin večerní koncert v ambitech křtin. kostela představení jednotlivých souborů,

 

Sobota 26. 5. 2012

  • 11.00 hodin koncert v ambitech křtinského kostela,
  • 14.00 hodin – vystoupení na Dnu otevřených dveří v Arboretu Křtiny – hlavní koncert
  • 18.00 h – vystoupení na Prnkově vyhlídce nad Křtinami,

 

Neděle 27. 5. 2012

  • 10.30 hodin vystoupení při mši sv. v křtinském kostele, která bude vrcholem letošní hlavní pouti a kterou bude sloužit novoříšský opat Marian Kosík.
  • Ve 12.00 hodin zazní křtinské zvony k polední modlitbě, ve 12.06 zahraje křtinská zvonohra pět poutních písní a pak bude:
  • 12.15 hodin závěrečný koncert v zámeckém parku – představení skladeb, věnovaných JUDr. Petrem Vackem Křtinskému vytrubování.

 


Lesní rohy v křtinském kostele a jeho okolí

Ze skupiny žesťových nátrubkových nástrojů používaných v umělé hudbě je lesní roh nejmladší. Používání trubek a pozounů je popisováno i v Bibli, např. Jozue 6:13 " Sedm kněží neslo před Hospodinovou schránou sedm polnic z beraních rohů a za pochodu troubilo na polnice. Ozbrojenci šli před nimi a shromážděný zástup šel za Hospodinovou schránou; šli a troubili na polnice..." nebo v žalmu 98., verš 4. až 6: "Hlahol Hospodinu, celá země, dejte se do plesu, pějte žalmy, pějte Hospodinu žalmy při citaře, při citaře nechť zazvučí žalmy; s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem!"

 

Lesní roh v operním orchestru použit teprve v polovině 17. století a brzy se zabydlel v barokním orchestru. Johann Sebastian Bach do svých mší, Georg Friedrich Händel do oper a Georg Friedrich Telemann do suit napsali mnoho virtuózních pasáží pro jeden, dva či dokonce celé soubory lesních rohů.

Do českých zemí se nový nástroj dostal poměrně záhy přes hraběte Šporka a také přes církevní (hlavně řádové) organizace. Na kůrech bylo objeveno mnoho písemných památek - notového materiálů, starých inventářů a v neposlední řadě původních nástrojů, mezi kterými nechyběly ani lesní rohy.

Lesní roh je však využíván především myslivci a všemi, kteří k nim mají blízko, tedy i Lesnickou fakultou Mendelovy univerzity a lidmi na jejím školním lesním podniku (ŠLP) ve Křtinách. Tam zavedli tradici křtinského vytrubování. Při tom druhém v roce 2011 si připomněli 140. výročí narození prof. Antonína Dyka a současně také první vydání jeho Signálů pro lesnici B před 75 lety. K jeho poctě pod vedením JUDr. Petra Vacka a Mgr. Petra Dudy vystoupilo na 40 trubačů ze souborů z celé České republiky.

Při každém ročníku spolupracuje ŠLP Křtiny s místní katolickou farností, stejně tomu bude letos při třetím ročníku. Ten proběhne ve dnech 25. – 27. 5. 2012 a účast přislíbilo 42 trubačů ze 7 souborů z celé České republiky a ze Slovenska. Loveckou hudbu autorů Dyka, Dudy, Selementa a Vacka představí na následujících veřejných vystoupeních:

 

 

Za organizátory se na setkání těší:

Anna Fojtíková, Ing. Eduard Levý a Ing. Pavel Mauer ze ŠLP Křtiny a Mons. Jan Peňáz za místní farnost.

Doprovodné akce k 3. křtinskému vytrubování najdete na stránkách ŠLP Křtiny: http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny

s použitím Wikipedie a podle www-stránek ŠLP Křtiny připravil Mons. Jan Peňáz, tel.736 52 92 21, www.poutnik-jan.cz
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality