Biskupství brněnské

Smíření - pracovní symposium

Ilustrace
24.5.2012

Pracovní sympozium pořádané CMTF UP a ETF UK, které je věnováno tematice smíření, proběhne dne 24. května 2012 v Olomouci.
Pozvánka a program jsou v přiložených souborech.
Program
Plakátek

Představte si, že máte dlouhodobé problémy se zrakem. Rozhodnete se proto navštívit očního lékaře. Ten chvíli poslouchá, co mu říkáte, potom sundá své brýle a podá vám je.
LÉKAŘ "Zkuste si je. Nosím je už deset let a moc mi pomáhají. Mám doma ještě jedny, takže si je můžete klidně nechat." Nasadíte si nabízené brýle, ale vidíte ještě hůř než předtím.
VY: "To je hrozné! S vašimi brýlemi nevidím vůbec nic!"
LÉKAŘ: "Něco není v pořádku? Já s nimi vidím, výborně. Musíte se více snažit. Co je to vůbec s vámi? Myslete pozitivně."
VY: "Fajn. Pozitivně Vám říkám, že nic nevidím."
LÉKAŘ "Člověče, co byste chtěl? Vy jste neuvěřitelně nevděčný. Dělám všechno, abych vám pomohl, a vy takhle.." [in Covey, S.,2006:229] -

Šli byste k takovému lékaři znovu? Pravděpodobně ne. Není důvod chodit za někým, kdo vás vůbec neposlouchá. Ten člověk u Vás ztratil veškerý svůj kredit. Ve skutečnosti jednáme v našem životě při komunikaci s druhými obdobně, naši profesi nevyjímaje. Klientovi určujeme diagnózu už ode dveří. Každý dobrovolník v Africe je zase jen další, co se snaží zneužít bělocha apod.. Jako lidé nejsme příliš vybaveni schopností naslouchat. Jde o praktickou dovednost, která vyžaduje trénink (sebeovládání nejen v práci, ale i doma či při komunikaci se svými blízkými). A co teprve, když nás od toho druhého dělí násilná minulost, křivda či jiná újma.Jak v takové situaci dokážeme naslouchat? Jak jsme schopni se mu otevřít, odpustit mu, ba dokonce jednou snad se s ním smířit? Jinými slovy, jak nestavět barikády, ale mosty? Připravované symposium CMTF a ETF na téma SMÍŘENÍ tyto a další otázky otevírá.

Diskutovat přijedou praktici i teoretici z různých institucí (např. B.Baštecká, L. Beneš, P. Kolínský, L. Dušková, W. Bugel a další..).

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality