Biskupství brněnské

Magnetka na Žďár

Ilustrace
4.5.2012

„Nechceme, aby vysoká cena byla pro někoho překážkou účasti na setkání,“ vysvětluje účel sbírky jedna z jejich koordinátorek, Majka Světničková z Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s., která vyhlásila veřejnou sbírku na podporu účasti mládeže na Celostátním setkání mládeže v srpnu ve Žďáru nad Sázavou.

Náklady na jednoho účastníka jsou více než šestnáct set korun. Díky sponzorům a této veřejné sbírce ale může být cena snížena na jedenáct set korun a pro ty, kteří se přihlásí a zaplatí včas (do konce května), dokonce na devět set padesát korun.

Přispět na veřejnou sbírku, která je registrována u Magistrátu hlavního města Prahy, můžete koupí magnetky v hodnotě 50Kč a vybírat můžete ze tří motivů. Na každé magnetce je vyobrazen jeden ze Žďárských kostelů – kostel sv. Prokopa, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.
Magnetku si můžete zakoupit ve svých farnostech nebo na DCM. Pokud chcete pomoci s prodejem Magnetek na Žďár, kontaktujte vašeho pana faráře či DCM.

Přispět můžete také přímo prostřednictvím účtu: 2107334165/2700. Fyzické i právnické osoby mohou při částce vyšší než tisíc korun požádat o potvrzení o daru na adrese: svetnickova@cirkev.cz.
Postupné navyšování vybrané částky bude možné sledovat na oficiálních stránkách setkání (zdar2012.signaly.cz), kde se bude postupně odkrývat obraz poutního kostela na Zelené Hoře, jehož architektem byl geniální architekt Jan Blažej Santini.

Setkání finančně podporuje také Město Žďár nad Sázavou, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Kraj Vysočina. Další sponzoři se nadále hledají.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality