Biskupství brněnské

Arcibiskupství pražské oslaví 450 let od svého obnovení

Ilustrace
12.5.2012

Ve svatovítské katedrále bude 12. května 2012, v den výročí jejího posvěcení, celebrovat od 11.00 hodin mši svatou papežský legát kardinál Christoph Schönborn. Brněnskou diecézi bude na oslavách reprezentovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle agenerální vikář Jiří Mikulášek. Součástí oslav obnovení svatovojtěšského stolce po husitských válkách v roce 1562 bude konference o charitním díle pražské arcidiecéze.

 

Více ve zprávě TS ČBK