Biskupství brněnské

Sedmdesáté výročí rekvizice zvonů

Ilustrace
30.4.2012

Před sedmdesáti lety byla v dubnu 1942 ukončena největší rekvizice zvonů pro válečné hospodářství. Zvony byly nejčastěji sejmuté z věží právě hned po Velikonocích v dubnu 1942. Z bývalých německých říšských území, včetně okupovaného pohraničí ČSR, bylo odebráno a roztaveno 42 583 zvonů církevních a 1193 zvonů radničních, věžních a školních. Z předválečného počtu zůstalo na Moravě jen 6% zvonů. Z protektorátu bylo vzato 10000 zvonů a 3500-4000 zvonů z obsazeného pohraničí. Pro potřeby německých podniků bylo použito 13000-14000 českých, moravských a slezských zvonů. Radostnou skutečností se proto stává v poslední době i obnova zvonů nejen ve věžích vesnických kostelíků, ale už i na významných místech. (Např. katedrála sv. Václava a kostel sv. Michala v Olomouci, kostel sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku a nejnověji katedrála sv. Víta v Praze a mariánská bazilika na Svatém Hostýně).

 

Zpracoval: R.D. Martn Bejček

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality