Biskupství brněnské

Církevní domov mládeže Petrinum v Brně slaví 20 let

Ilustrace
9.6.2012

Děkovnou bohoslužbu při příležitosti 20. výročí zahájení činnosti Církevního domova mládeže Petrinum (Brno, Veveří 15) bude v sobotu 9. června 2012 v 10.00 hodin v kapli domova slavit generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Po ní bude v celém prostoru domova příležitost k setkání a sdílení pro všechny účastníky.

Brno: Chlapecký Církevní domov mládeže Petrinum v Brně nabízí ve své novodobé historii již dvacátý rok pobyt středoškolským a vysokoškolským studentům škol v jihomoravské metropoli. Ředitel domova, Ing. Vít Mičánek, říká: "Často slyšíme i sami vyslovujeme různé stesky na to, jaká dnešní mládež je, ale ne často si také uvědomujeme, že značný vliv na to má prostředí, ve kterém vyrůstá. V době dospívání na kamarádech a na prostředí záleží velmi mnoho. Je velmi důležité mít možnost se ze školy vracet na místo, kde jsou i další mladí, kteří sdílejí podobné hodnoty a prošli podobnou výchovou ve vlastní rodině. A toto je jeden z hlavních důvodů, proč je v Brně již dvacátým rokem Církevní domov mládeže Petrinum, který nabízí věřícím chlapcům po dobu studia nejen ubytování, ale i zázemí věřícího prostředí.

Chlapce v jejich dospívání doprovází věřící vychovatelé – sami otcové rodin – prakticky žijící z víry. Bydlí zde rovněž kněz-spirituál domova, denně je zde možnost účastnit se v kapli domova mše a využít duchovních, kulturních, sportovních, ale i dalších aktivit. Je k dispozici tělocvična, posilovna, hřiště, velká zahrada, počítače, internet, kulečník, dílna, klubovny, studovny… Stojí za povšimnutí i to, že za dobu novodobé existence domova zde 'dozrálo' nebo vzniklo již mnoho duchovních povolání (kněžských i řeholních), ale 'dozrávali' zde i mnozí otcové křesťanských rodin."

Ohlédnutí do historie

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality