Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2012

Ilustrace
27.5.2012

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v neděli 27. května 2012 při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého v 9.00 hodin svátost křesťanské dospělosti. Při slavnosti Seslání Ducha Svatého přijmou každoročně v katedrále na Petrově svátost biřmování téměř dvě stovky dospělých z farností v Brně a jeho okolí.