Biskupství brněnské

Svátek Božího milosrdenství 2012 ve Slavkovicích

Ilustrace
15.4.2012

Svátek Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového města na Moravě v neděli 15. dubna 2012 má následující program:

9.30 Přednáška: Boží milosrdenství v životě sv. Vincence Pallottiho (pallotini)

10.00 Vystavení ostatků svaté Faustyny a Korunka k Božímu milosrdenství

10.20 Uvedení do svátku Božího milosrdenství

10.30 Mše svatá (Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský)

Po mši svaté možnost uctívat ostatky svaté Faustyny Kowalské.

14.00 Boží milosrdenství v životě sv. Vincence Pallottiho (pallotini)

14.30 Vystavení ostatků svaté Faustyny a Korunka k Božímu milosrdenství

14.50 Uvedení do svátku Božího milosrdenství

15.00 Mše svatá (Mons. Jan Daněk, děkan z Nového Města na Moravě)

Po mši svaté možnost uctívat ostatky svaté Faustyny Kowalské.

 16.45 Prezentace o ikonách (otcové pallotini)

17.30 Akatist před ikonou Matky Boží Ivierské

(schola chrámu sv. Václava a Vojtěcha v Radešínské Svratce)

19.00 Zamyšlení s P. Mgr. Tadeášem Róbertem Spišákem, OPraem

20.00 Pobožnost Cesty světla (pobožnost se bude konat na místě zasvěcení BM, které se uskutečnilo během I. kongresu o Božím milosrdenství)

 Svátost smíření bude probíhat po celý den: od 9.00 do 21.00 hod.

 

 Informace:
Otcové pallotini, tel. 566 502 855-857
email: info@slavkovice.cz
www.slavkovice.cz

Plakát