Biskupství brněnské

Velikonoce 2012 v Brně u bratří minoritů

Ilustrace
5.4.2012 - 9.4.2012

Brněnští bratři minorité připravili na velikonoční triduum následující duchovní program:

Zelený čtvrtek 5. dubna 2012

7:00 – modlitba liturgie hodin
7:30 – pobožnost na svatých schodech
15:30 – mše svatá na památku Večeře Páně, Liturgické zpěvy SBM
adorace v Getsemanské zahradě do 19:30

Velký pátek 6. dubna 2012

7:00 – modlitba liturgie hodin
7:30 – pobožnost na Svatých schodech
12:15 – modlitba liturgie hodin „Hora Media“
15:30 – velkopáteční obřady, Liturgické zpěvy SBM
20:30-22:00 velkopáteční bdění před křížem v kostele

Bílá sobota 7. dubna 2012

7:00 – modlitba liturgie hodin
7:30 – pobožnost na Svatých schodech
9:30 – křestní katecheze
12:15 – modlitba liturgie hodin „Hora Media“
17:30 – nešpory
20:00 – Vigilie slavnosti vzkříšení Páně, Liturgické zpěvy SBM

Boží hod velikonoční 8. dubna 2012

7:30 – mše svatá
9:00 – mše svatá
10:30 – mše svatá pro rodiny s malými dětmi
15:30 – mše svatá
Hudba: Brněnský komorní sbor a orchestr pod vedením T. Ibrmajera, A.Vivaldi: Gloria,G.F. Händel: Mesiáš
po všech mších svatých bude žehnání velikonočních pokrmů

Velikonoční pondělí 9. dubna 2012

10:00 – mše svatá
15:30 – mše svatá
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality