Biskupství brněnské

Indický misionář P. Anthony Saji ve Velké Bíteši

Ilustrace
11.5.2012

Indický misionář P. Anthony Saji bude slavit bohoslužbu v kosteel sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši v pátek 11. května 2012 v 18.00 hodin.
Více informací plakátek.

P. Anthony Saji VC a dílo evangelizace

 

V pátek 11. května 2012 v 18 hodin bude ve farnosti Velká Bíteš v kostele sv. Martina sloužena mše svatá s modlitbou za uzdravení, při níž bude kázat a modlit se za uzdravení P. Anthony Saji VC, mladý kněz z Kongregace vincentinů provincie Marymatha, který byl v roce 2008 pověřen pokračováním v díle P. Billa, světoznámého evangelizátora a misionáře.

 

P. Anthony Saji pochází z Indie. Již od útlého věku se toužil zasvětit Bohu a jeho touha se po mnoha úskalích naplnila. Byl přijat do Kongregace vincentinů, tři roky studoval filosofii ve městě Bangalore a v roce 2002 byl poslán do východní Afriky, do misie založené otcem Billem. V Nairobi absolvoval rok v pastoraci a poté vystudoval teologii na jedné z nejznámějších univerzit v Africe - Tangaza College v Nairobi.

 

Hned po vysvěcení byl pověřen zástupem za faráře v odlehlé farnosti Uvinza v Tanzánii. Poté byl přeřazen do Entebbe v Ugandě, kde zodpovídal za finanční a operativní záležitosti exercičního centra v Entebbe a zároveň měl za úkol vystavět nové exerciční centrum u města Masaka vzdáleného 180 km. Kdo nezná Afriku, nepochopí, jak obtížné je tam působit. Nemoci, špatná hygiena, zločinnost... Avšak s Bohem je všechno možné.

 

P. Anthony se spolupodílel na výstavbě chrámu Zázračné medailky v Entebbe vysvěceném v září 2007. Během pěti měsíců vystavěl dům pro kněze v Masace, v březnu roku 2009 následovalo v Masace vysvěcení kostela zasvěceného Božímu milosrdenství tamtéž. V současnosti byl uveden do provozu sirotčinec pro 50 chlapců v Ugandě a rezidenční exerciční centrum až pro 20.000 lidí v Keni.

 

Otec Anthony věnuje africké misii každou svou volnou chvilku, hlavně se však pohybuje po Evropě a Asii v rámci své evangelizační činnosti. Slouží mše svaté s modlitbou za uzdravení a vede šestidenní exercicie zaměřené na setkání s Ježíšem a celkové uzdravení člověka. Jeho působení je založeno na Písmu svatém, hluboké úctě k Eucharistii a důvěrném spojení s Pannou Marií.
Jeho přáním je, aby se všichni lidé setkali s Ježíšem, zakusili Jeho bezvýhradné přijetí a odpuštění, smířili se s Bohem, s Církví a uzdravili se na duši, na duchu i na těle.

 

Otec Anthony povede letos v ČR exercicie pro mládež od 26. srpna do 1. září 2012 ve Štěkni u Strakonic a exercicie pro všechny věkové kategorie od 11. do 17. listopadu 2012 v Hrotovicích u Třebíče. Bližší informace o působení otce Anthonyho lze nalézt na internetu na adrese "cz.frbill.net".

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality