Biskupství brněnské

Biskupské gymnázium Letovice se sloučí s Biskupským gymnáziem v Brně

Ilustrace
16.3.2012

Po předložení návrhu Rad školských právnických osob Biskupského gymnázia Letovice (gymnázium bylo zřízeno 1. července 1991) a Biskupského gymnázia Brno rozhodlo Biskupství brněnské jako zřizovatel Biskupského gymnázia Letovice o sloučení této školy s Biskupským gymnáziem Brno, a to s účinností od 1. 7. 2012.

Sloučením dochází k zániku Biskupského gymnázia Letovice bez likvidace. Práva a povinnosti této zanikající školské právnické osoby přecházejí na školskou právnickou osobu s názvem Biskupské gymnázium Brno.

Na území brněnské diecéze Římskokatolická církev nyní spravuje 14 škol a domovů mládeže, o které je velký zájem ze strany dětí a jejich rodičů. V hodnocení škol se církevní školy pravidelně umisťují mezi těmi nejlepšími. Předností církevních škol je totiž jejich zaměření na celou osobnost mladého člověka.

V posledních letech došlo k výraznému poklesu zájmu o studium na Biskupském gymnáziu Letovice. Zvažování možností o další existenci školy nevyvolaly finanční otázky. V prvním i druhém ročníku v současné době studuje 13 žáků. Podle platných předpisů nemůže mít škola s méně než 60 žáky svou samostatnost. Biskupské gymnázium Letovice má v současnoti 67 žáků, z čehož je 23 letošních maturantů, kteří koncem školního roku studium ukončí.

Všem studentům Biskupského gymnázia Letovice bude nabídnuto studium na Biskupském gymnáziu v Brně nebo na ostatních církevních gymnáziích v brněnské diecézi. Mohou se však rozhodnout, že přestoupí na státní školy (např. kvůli dostupnosti) 

Brno, 16. března 2012

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality