Biskupství brněnské

Životní příběh Cyrila a Metoděje

Ilustrace
3.4.2012

V rámci programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační okruhy) se ve sportovním sále Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni ( Kotlanova 13, zastávka tramvaje č. 8) uskuteční v úterý 3. dubna 2012 v 19.00 hodin přednáška Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. nazvaná Životní příběh Cyrila a Metoděje.

 

Brno: Cyrilometodějské výročí, které si budeme zvláště připomínta v roce 2013, je velkou příležitostí pro celou naši společnost. Nejde jen o církevní oslavy světců, ale o připomínku základů naší písemné kultury, zákonnosti a státnosti. Návrat k základním kamenům naší i evropské dějinnosti ukazuje, jak aktuální jsou cyrilometodějské ideje v současné mravní dezorientaci a sociální nestabilitě Evropy.

Prof. Petr Piťha, bývalý ministr školství (v letech 1992-1994) je autorem právě vydané knihy „Slyšte slovo a zpívejte píseň“, která je věnována životu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. „Záměrem bylo dát lidem k dispozici knížku, která by upozornila na blížící se výročí a na ty, kterých se týká,“ uvedl Piťha. Velký důraz byl podle něj kladen na kvalitu publikace – textu, ilustrací i celkového provedení. „Cyril s Metodějem k nám přinesli knižní kulturu a vytvořili základ pro naše písemnictví, takže si zaslouží, aby kniha o nich byla skutečně kvalitní,“ dodal autor.Kniha ve své prvé části čtivým jazykem podává životní příběh svatých Cyrila a Metoděje. Autor uvádí všechna základní historická fakta, aniž by porušil plynulý tok vyprávění. Čtenář se současně baví i vzdělává. Ve druhé části pak prof. Piťha v několika historických obrazech provede čtenáře nejdůležitějšími údobími historie Velehradu a vývoje cyrilometodějské úcty. Tím je zároveň ukázáno, v čem spočívá náš současný úkol při ochraně a rozmnožení „dědictví otců“. K textu knihy je pro děti připojen slovníček s vysvětlením málo známých slov a termínů.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality