Biskupství brněnské

Skautská pouť 2012

Ilustrace
21.4.2012

Od roku 1990 se vždy kolem svátku sv. Jiří, patrona skautingu, konají v brněnské diecézi skautské poutě. Pouť má vždy zdůraznit jeden ze tří principů skautingu: Povinnost k Bohu, k druhým i k sobě. V naší vlasti se pro duchovní princip zažil název "Nejvyšší Pravda a Láska", a tak je to i ve skautském slibu. Na pouť se každoročně sjíždí kolem tří set sakutek a skautů.

Letošní skautská pouť proběhne dne 21. dubna 2012 a vyvrcholí bohoslužbou, kterou bude v Dolních Kounicích v 15.00 hodin slavit generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Plakát