Biskupství brněnské

Katecheze pro světové setkání rodin v Miláně i v češtině

Ilustrace
9.3.2012

V letošním roce proběhne v italském Miláně již sedmé světové setkání rodin. Na přelomu května a června roku 2012 se účastníci budou zamýšlet nad tématem „Rodina – práce a slavení“.

Pro zájemce je dostupný také český překlad katechezí, které mohou sloužit jako příprava na tuto světovou událost. Na www.family2012.com je také možné požádat o pas na setkání se Svatým otcem, které je nedílnou součástí akce.

„Přípravné katecheze vycházejí ze základního poslání rodiny‚ být místem, které přijímá a dává život v plnosti, a promítají je do každodenních rozhodování při utváření životního stylu. Povzbuzují k odvaze, která je potřebná při překonávání nemalých nároků profesního světa a která může uchránit před nebezpečím, že by se z domova stalo opuštěné místo,“ píše v úvodu k českému vydání katechezí brněnský biskup Vojtěch Cikrle, předseda Rady pro rodinu ČBK.

Více ve zprávě TS ČBK

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality