Biskupství brněnské

Diecézní muzeum Brno: Proměny křesťanství

Ilustrace
22.3.2012

Na jaro 2012 připravilo Diecézní muzeum v Brně cyklus přednášek s názvem Proměny křesťanství. Tématem atraktivního programu, který bude dále pokračovat v podzimních termínech tohoto roku, je pohled na křesťanství v jeho rozmanitých historických proměnách, ale také z perspektivy různých vědních oborů – dějin umění, etnografie, teologie, historie, politologie a dalších.

Brno: Jarní část cyklu nabídne přednášku historika umění Aleše Filipa z Masarykovy univerzity v Brně věnovanou proměnám křesťanského výtvarného umění na přelomu 19. a 20. století, příspěvek Jaroslava France z Univerzity Palackého v Olomouci ke spiritualitě a dějinám koptské církve, oživením bude tematická prohlídka expozice Vita Christi v podání Martina Vaňka z Moravské galerie v Brně a ředitele Diecézního muzea Karla Rechlíka, poutavá témata z oblasti lidové zbožnosti a tradice si připravily odborné pracovnice Moravského zemského muzea v Brně Eva Večerková a Alena Kalinová.

Termíny:

22. 3. Aleš Filip: Křesťanské výtvarné umění v proměnách kultury a spirituality kolem roku 1900

29. 3. Jaroslav Franc: Dva tisíce let koptského křesťanství: vybrané kapitoly z historie a spirituality egyptských křesťanů

12. 4. Martin Vaněk, Karel Rechlík: Vita Christi – Od poslední večeře k zmrtvýchvstání komentovaná prohlídka expozice Diecézního muzea

19. 4. Alena Kalinová: Mariánská zbožnost a její projevy v lidové výtvarné kultuře Moravy

26. 4. Eva Večerková: Velikonoce v lidových tradicích (o červeném vejci a kraslici)

 Plakát

Přednášky se konají vždy v 18 hodin v sále brněnského biskupství (Petrov 2), komentovaná prohlídka proběhne ve stejném čase v prostorách Diecézního muzea (Brno- Petrov 1).

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality