Biskupství brněnské

Dvacáté výročí založení střední odborné církevní školy v Jihlavě

Ilustrace
8.12.2011
Ve čtvrtek 8. prosince 2011 oslaví Střední odborná škola sociální u Matky Boží v Jihlavě dvacáté výročí své existence. Děkovné bohoslužbě ve 14.00 hodin bude předsedat generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek.

Jihlava: Jak říká ředitelka školy, PhDr. Marie Hornová, vše začalo již o rok dříve, přesně 8. prosince roku 1991.Na tuto dobu vzpomíná zakladatel školy a její dlouholetý ředitel P.Bohdan Sroka :

„Je to už jednadvacet let, kdy jsme po ročním jednání a hledání cest mohli svolat na sobotu 8. prosince první schůzku rodičů – zájemců o tehdy právě schválené církevní školy v Jihlavě: totiž o Křesťanskou základní školu a Křesťanskou rodinnou školu ( to byl původní název Střední odborná škola sociální u Matky Boží), a tím rozjet naplno přípravu na zahájení vyučování v září 1991. Počáteční jednání nebyla jednoduchá: jsme vděčni brněnskému biskupovi Vojtěchu Cikrlemu, že vzal na sebe břemeno zřizovatele, a tehdejšímu vedení Městského úřadu v Jihlavě za příslib potřebných objektů pro fungování školy. Možnost výhodnějšího umístění se nám naskytla, když řád minoritů souhlasil s provizorním umístěním střední školy do právě vrácené, ale léta opuštěné budovy svého kláštera. Vzpomínáme s vděčností na nadšení rodičů i ostatních našich přátel, na obětavou pomoc při opravách této zpustlé stavby. S ní se podařilo těžko očekávané: dne 1. září 1991 jsme skutečně vyučování zahájili. Po roce práce získala střední škola čestný titul „u Matky Boží“.V té době též začalo vyučování v našem Středním odborném učilišti u Matky Boží, která však po pěti letech zaniklo – ale nikoli pro nedostatek zájmu. Vyučována tam byla umělecká řemesla.“

Dnes má jihlavská církevní škola své pevné místo mezi středními školami v regionu. Jak uvádí ředitelka Hornová: „V budově kláštera minoritů máme svoji kuchyň a jídelnu. Před sedmi lety jsme pro školu získali od magistrátu města samostatnou budovu ve Fibichově ulici. Máme stabilizovaný učitelský sbor i dostatek zájemců o studium. Před pěti roky se otevřel i potřebný domov mládeže v Křížové ulici v budově Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.“


Vice na www.sosmb.ji.cz
Pozvánka
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality