Biskupství brněnské

Noví kanovníci Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně

Ilustrace
7.12.2011
Novými kanovníky Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně jmenoval brněnský biskup Vojtěch Cikrle Mons. Mgr. Karla Orlitu, JU.D., soudního vikáře Diecézního církevního soudu, a R. D. ThLic. Petra Šikulu, faráře ve farnosti u kostela sv. Petra a Pavla v Brně. Slavnostní instalace proběhne v brněnské katedrále dne 7. 12. 2011 v 17:30 hodin při mši, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle.