Biskupství brněnské

Znovuotevření kostela sv. Václava v Mikulově

Ilustrace
27.11.2011
Po mnohaleté opravě bude znovuotevřen kostel sv. Václava v Mikulově. V neděli 27. listopadu 2011 v 10.30 hodin zde bude sloužit slavnostní bohoslužbu generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Bohoslužbu svým zpěvem doprovodí Svatomichalská gregoriánská schola z Brna. Ve 14.30 hodin bude uveden muzikál Tarsan - život sv. Pavla z Tarsu (sál kina).

Na opravě chrámu se finančně podílelo Ministerstvo kultury, Jihomoravský kraj, město Mikulov, Brněnské biskupství a místní farnost.

„Součástí kostela je i věž s hodinami, která nabízí nádherný pohled na historické centrum Mikulova. Její oprava je však plánována nejdříve na příští rok“, připomíná duchovní správce P. Oldřich Chocholáč. Opravený interiér kostela upoutá každého návštěvníka manýristickou výzdobou klenby a poutní kaplí Loretánské Panny Marie. V roce 1625 byla díky Františku kardinálu z Dietrichsteina u tohoto kostela založena Význačná kolegiátní kapitula.

„Kostel sv. Václava se jistě pro mnoho návštěvníků Mikulova stane opět místem ke ztišení a setkáním přítomnosti s jedinečnou minulostí tohoto místa“, uzavírá duchovní správce.

Plakát
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality