Biskupství brněnské

Seminář o oplození ve zkumavce a náhradní rodinné péči

Ilustrace
19.11.2011
Seminář o oplození ve zkumavce a náhradní rodinné péči se uskuteční v sobotu 19. 11. 2011 v aule Katolického gymnázia v Třebíči Program:
9.00 – 10.30 hod – MUDr. Karel Janíček, gynekolog – Gynekologická problematika, možnosti diagnostiky a léčby.
10.30 - 12.00 hod – Mgr. et. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky 3. LF UK, katolický kněz – Etická reflexe oplození ve zkumavce a náhradní rodinné péče.
12.00 – 12.30 hod – Diskuze s oběma přednášejícími.
12.30 hod – 13.30 hod – přestávka na oběd.
13.30 hod – 15.00 hod – Mgr. Hronovská, soudkyně Okresního soudu Třebíč, PhDr. Rotreklová – ředitelka sdružení Triáda – Psychosociální a právní aspekty náhradní rodinné péče.
15.00 hod – diskuze s oběma přednášejícími a závěr.
Vstup volný, vstupné dobrovolné
Kontaktní email: jaromir.matejek@seznam.cz
Více plakátek
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality