Biskupství brněnské

16. Svatocecilské setkání v Brně s Richardem Novákem

Ilustrace
19.11.2011
Jednota Musica sacra pořádá pro všechny varhaníky, chrámové zpěváky a hudebníky již 16. Svatocecilské setkání, které se koná v sobotu 19. listopadu 2011 v katedrále v Brně na Petrově. Program:
• od 09:15 příležitost ke svátosti smíření
• 09:30 secvičení společných skladeb (ke stažení na www.musicasacra.cz)
• 10:00 mše – hlavní celebrant Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze
(zpívá pěvecký sbor Jakubák pod vedením MgA. Ondřeje Múčky)
• předání kvalifikačních osvědčení
• prezentace publikace Varhanní preludia XI – preludia na písně o Panně Marii
• minikoncert po liturgii: operní pěvec jubilant Richard Novák (nar. 3. října 1931) provede celý cyklus
Biblických písní Antonína Dvořáka za doprovodu katedrálního varhaníka Mgr. Petra Kolaře
• pohoštění a příležitost k neformálním setkáním v prostorách biskupství
• prodej publikací z produkce Musica sacra
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality