Biskupství brněnské

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé v brněnské katedrále

Ilustrace
1.11.2011
Bohoslužby o slavnosti Všech svatých (1. listopadu) a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slaveny v 7.30 a 17.30 hod.

Brno: Pontifikální bohoslužbu 1.11. a 2.11 2011 v 17.30 hodin bude slavit v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově biskup Vojtěch Cikrle.

Přímo v katedrále na Petrově má hrob pět brněnských biskupů: Vincenc Josef kníže Schrattenbach (+ 1816), Václav Urban rytíř Stuffler (+ 1831), Jan Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche (+ 1870), Karel Nöttig (+ 1882) a Josef Kupka (+ 1941).

Ve dnech 1. - 8. 11. je možné získat vždy jednou za den plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci při splnění následujících podmínek: přijetí svátosti smíření (i několik dní předem), přijetí svatého přijímání (v den získávání odpustků), modlitba na úmysl Svatého otce a nemít trvalé zalíbení v žádném hříchu. Navíc je třeba: - 1. 11. odpoledne a 2. 11. po celý den při návštěvě kostela se pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry. - V době od 1. do 8. 11. při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé. Využijme této možnosti podílet se na rozdělování vzácných Božích darů z pokladu církve.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality