Biskupství brněnské

Zástupci Moravsko-slezské křesťanské akademie v Brixenu

Ilustrace
19.10.2011
foto foto Ve dnech 13. - 16. října 2011 se zástupci MSKA účastnili v půvabném městě v Jižních Tyrolích v Brixenu třetího pracovního setkání mezinárodního projektu zařazeného v procesu Grundtvig "Učíme se prosazovat solidaritu".

V rámci tohoto setkání se účastníci ze sedmi organizací šesti zemí zabývali otázkami, které se solidaritou úzce souvisí. Prvním z témat je jak překonávat bezmoc a beznaděj v situacích, kdy jsem bez práce a dlouhodobě nemohu práci získat, nebo kdy se nemohu jako občan či občanská iniciativa prosadit proti zavedené správní struktuře, omezující rozvoj občanské společnosti.

Druhým velmi závažným okruhem otázek je stárnutí obyvatelstva, nízká porodnost, stále se rozevírající nůžky mezi mladou a starší generací. Otázky důchodového zabezpečení, solidarita mladých se starými, systémy sociálního zabezpečení napříč Evropou.

Jednotlivé kurzy, které partnerské organizace připravují mají napomoci překonávat bezmoc. Kolegové jednotlivých zemí přináší vlastní zkušenosti a proces výměny probíhá velmi intensivně.

Doprovodný program nás seznámil s prací a projekty hostitelského "Domu solidarity", provedl nás zasvěceně městem i do blízkých Dolomitů.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality