Biskupství brněnské

150. výročí obnovení farnosti Letonice

Ilustrace
16.10.2011
Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Letonicích je z roku 1235 a souvisí s obcí a klášterem v Doubravníku u Tišnova. Doubravnický klášter Sv. Kříže s kostelem sv. Františka Serafínského byl založen v letech 1228-1231 Štěpánem z Medlova. Po založení tohoto ženského kláštera byla v Brně 29. července 1235 sepsána listina, která stvrzuje držení klášterních statků udělených při založení kláštera Štěpánem z Medlova. Vydavatelem listiny byl moravský markrabě Přemysl (1209-1239), nejmladší syn krále Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské. V této listině je uvedeno i patronátní právo nad kostely ve Velešovicích, Kučerově a Letonicích. Z uvedeného patronátního práva nad letonickým kostelem však není patrné, zda-li šlo i o patronát nad farou. Nebyla-li v roce 1235 v Letonicích farnost s farářem, došlo k jejímu založení později, patrně v roce 1536. V důsledku politických a náboženských změn farnost později ale zanikla a tak byly Letonice v roce 1640 spojeny s farností Dražovice. V roce 1849 byly Letonice povýšeny na samostatnou lokálii a prvním knězem zde byl 6. května 1851 ustanoven P. Antonín Horský (narozen r. 1797 v Dubu), malíř a hudebník, který však zemřel již 10. září 1852. Od 9. října 1852 zde byl lokalistou P. Florián Korčian (narozen r. 1805 v Pustiměři). Když byly 10. října 1861 Letonice povýšeny z lokálie na samostatnou farnost, stal se 30. října 1861 P. Florián Korčian letonickým prvofarářem. Farníci věnovali k založení farnosti 30 měr polí a 76 zlatých ročně. Původní stará fara byla na dnešním č. 47. Po obnovení farnosti v 19. století stála fara už na místě dnešní fary. Byla to malá a nevhodná stavba, která byla konečně po letech snažení stržena a na stejném místě byla v roce 1954 postavena fara nová. Z původní fary byl ponechán klenutý sklep v části budovy. Jde o jednoduchou přízemní budovu s dvorem a vjezdem, hospodářským stavením, zahradou s včelnicí vybíhající do návsi, uzavřenou dřevěným plotem. Na fasádě fary do ulice je pamětní deska na působení faráře Mons. Jana Podveského.
Zpracoval: R.D. ICLic. Mgr. Martin Bejček, farář

Více v příloze
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality