Biskupství brněnské

Fórum mládeže 2011

Ilustrace
14.10.2011 - 16.10.2011
Ve dnech 14. – 16. 10. 2011 se uskuteční v Osové Bítýšce Fórum mládeže brněnské diecéze. Letošním tématem je svátost biřmování: Příprava a udílení svátosti biřmování, Poslání a odpovědnost předávat evangelium novým generacím, Žít z Ducha svatého, z daru svátosti biřmování.Bližší informace a přihlášky do 10. 10. 2011 na DCM BRNO – dcm.brno@biskupstvi.cz

Eliška Josefíková
DCM Brno
Petrov 5
602 00 Brno
tel.: 533 033 259
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality