Biskupství brněnské

Pozvání na Svatováclavskou pouť 2011

Ilustrace
28.9.2011
Milí spolubratři kněží a jáhnové, milé řeholnice a řeholníci, bratři a sestry,
rád bych vás všechny, spolu s vašimi farníky, pozval na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi. Jako se již stalo dobrým zvykem, i letos se bude konat 28. září o Slavnosti svatého Václava, mučedníka a hlavního patrona české země o desáté hodině dopolední. Spolu s českými biskupy mu vzdají poctu při mši svaté i biskupové moravští a věřím, že i někteří zahraniční účastníci.

Při této příležitosti budeme jistě vzpomínat na památnou pouť, které se účastnil Svatý otec Benedikt XVI. Společné slavení liturgie při jeho návštěvě naší země jej oslovilo a spolu s dalšími setkáními mu jistě dalo impuls k názoru, že nejsme zemí ateistů, ale zemí otevřenou víře. Jde o národní pouť a právě proto se chceme mimořádně obracet na celý náš národ, který má svatého Václava ve velké úctě. Jeho jméno je spojeno i s mnoha velkými událostmi našich novodobých dějin. Není jistě náhodou, že mu zvláštní poctu prokazuje i Hradní stráž, která doprovází převoz jeho relikvie z katedrály svatovítské do Staré Boleslavi.

U této relikvie se budeme modlit za nás za všechny, za náš národ, za zdar, pokoj a dobro pro tuto zem. Své modlitby svěříme v té chvíli i Paladiu země české, Matce Boží, která je zde tradičně uctívána.

Drazí, přijměte také mé pozvání ke Společné modlitbě českého národa, v úterý 27. září v 19.00 hodin. Letos poprvé se v předvečer Národní svatováclavské pouti, ve chvíli, kdy z Pražského hradu jsou do Staré Boleslavi se všemi poctami vezeny ostatky svatého knížete Václava, spojí věřící celé země ve společné modlitbě. Toto pozvání je výzvou: sejděme se všichni tam, kde jsme doma, zvláště na místech svatého Václava připomínajících, rodiny, sousedé, staří s těmi nejmladšími, ale i věřícími s nevěřícími – za vyzvánění zvonů vytvořme modlitební most s prosbami za národ, za jeho příznivou budoucnost, za překonání nebezpečí, které dnes spočívají především v nás samých.

Věřím, že se k oslavě našeho národního patrona sejdeme v podobně hojném počtu, jako při návštěvě Svatého otce a že poneseme tuto krásnou tradici do nových desetiletí. Putování dnes opět přichází do módy a tak se těším na setkání zvláště s rodinami a mladými, kteří mnohdy připutují z velké dálky i za cenu nepohodlí a obětí.

Na tuto cestu vám všem žehnám a jsem s vámi v modlitbách.

@ Mons. Dominik Duka OP
primas české země, arcibiskup pražský

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality