Biskupství brněnské

Pouť za nová duchovní povolání

Ilustrace
3.9.2011
Vranovští pauláni zvou zasvěcené osoby a mladé lidi, kteří po zasvěcení touží na pouť "Za posvěcení povolaných a nová povolání k zasvěcenému životu". Pouť se koná 1. sobotu v září - 3.9.2011 s následujícím programem: 10.30 hodin modlitba růžence, 11.00 hodin mše, následuje společné občerstvení s malým programem, 14.00 až 15.00 hodin adorace zakončená modlitbou večerních chval.
Plakátek