Biskupství brněnské

Do kurzu Živá teologie je ještě možné se přihlásit

Ilustrace
15.7.2011
fotoDo kurzu Živá teologie - Spirituální dimenze člověka, který v rámci Univerzity třetího věku pořádá Masarykova univerzita, je možné se přihlásit v prodlouženém termínu do 15. července 2011.

Brno: Na brněnské Masarykově univerzitě bude 23. 9. 2011 zahájen již po sedmé čtyřletý kurz Univerzity třetího věku nazvaný Živá teologie. Spirituální dimenze člověka, na jehož pořádání se podílí také Biskupství brněnské.
Přednášky se konají jednou za dva týdny, vždy v pátek odpoledne a probíhají v centru Brna. Přednášejí odborníci z Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci, Masarykovy univerzity i odborníci z praxe. Slavnostní promoce letošních absolventů proběhla 15. června. 2011, kdy z rukou prorektora převzalo diplom více než sedmdesát seniorů.

Přihlášky do nového ročníku se letos přijímají v prodlouženém termínu do 15. 7. 2011 na adrese bioetika@bioetika.cz, ev. Hippokrates, Míčkova 59, 614 00 Brno.
Podrobnější informace jsou na www.bioetika.cz, příp. tel. 548 527 262.

Program kurzu Živá teologie. Spirituální dimenze člověka ve školním roce 2011/2012

Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Proč a jak studovat ve vyšším věku

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
Fakulta sociálních studií MU
Smysl života v pojetí V. E. Frankla

Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy
Duchovní zrání a vyšší věk

Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D.
CMTF Univerzity Palackého v Olomouci
Cesty k poznání Boha ze stvoření

Prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity
Čeští senioři včera, dnes a zítra

ThDr. Stanislav Drobný
Biskupství brněnské Tajemství Nejsvětější Trojice

JUDr. Miloslav Výborný
Ústavní soud České republiky
Postavení a působnost Ústavního soudu

Prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
Brněnské barokní kostely

Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Filozofická fakulta MU
Pravda, dobro a krása v dílech sv. Augustina

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle
biskup brněnský Křesťanský význam Vánoc

ThLic. Václav Slouk
kanovník brněnské kapituly
Svatost v dnešní době

Mons. Mgr. Jiří Mikulášek
Generální vikář brněnské diecéze
Starý člověk v rodině

Doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Literatura a náboženství – básník Jaroslav Durych

Doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Filozofická fakulta MU
Druhý vatikánský koncil a jeho vliv na vývoj křesťanství

Prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, CSc.
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Podpora paměti – dlouhodobý úkol seniora

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality