Biskupství brněnské

Výstavu Turínské plátno shlédly tisíce návštěvníků

Ilustrace
19.6.2011
Výstava Turínské plátno – podoby Kristovy tváře pořádaná Diecézním muzeem v Brně v neděli 19.6.2011 úderem 17. hodiny skončila. Během čtyřiceti otevíracích dní výstavu vidělo na 3006 návštěvníků. Průměrná denní návštěvnost byla tedy zhruba 75 lidí. Návštěvníci, mezi kterými byli mimo brněnského biskupa Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrle také trnavský arcibiskup Mons. ThLic. Róbert Bezák a plzeňský biskup Mons. František Radkovský, zaplnili návštěvní knihu osobními svědectvími a mnoha osobními díky za uspořádanou akci.

Hned na začátku výstavy, a následně v celém jejím průběhu, vyvolala akce mimořádný mediální zájem, který vyvrcholil ve dvou živě vysílaných diskuzích ve veřejnoprávních médiích ČT a ČRo. Hlavní mediální partneři rádio Proglas a televize Noe přinášeli pravidelné informace o průběhu výstavy, čímž přispěli k vysoké informovanosti příchozích a jejich připravenosti přijetí představovaného tématu.

Mimo ústřední exponát kopie Turínského plátna v reálné velikosti obdivovali návštěvníci také několik mimořádných exponátů, jež mají přímou souvislost se zobrazováním Krista. Nalezení popisného vyobrazení legendy o králi Abgarovi, které nemá v naší oblasti adekvátní známé obdoby, přivedlo do krypty katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, kde se výstava konala, několik znalců a historiků umění. Časově omezená expozice vyobrazení pak sama přispěla k zajímavému objevu unikátní malované kopie ztraceného Veraikonu Gabriela Maxe. Informace o objevu byla předána odborníkům, kteří se dle prvních vyjádření přiklánějí k potvrzení nalezení kopie malované samotným Maxem.

Také doprovodný program se dvěmi doplňkovými výstavkami v prostorách Diecézního muzea a dvěmi přednáškami si našel své návštěvníky. Přednášek na téma Turínské plátno, při nichž promluvili Mons. František Radkovský a doc. Ing. Dr. Vladimír Pata, se dohromady zúčastnilo na 200 posluchačů. Tento přednáškový cyklus a samotná výstava vyvolaly odbornou i laickou diskuzi o pravosti Turínského plátna a jeho historické autenticitě.

Zvýšený zájem o stálou expozici byl jen příjemným doplněním už tak rekordní návštěvnosti výstavy Turínské plátno – podoby Kristovy tváře.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality