Biskupství brněnské

Sborování 2011- Nesoutěžní přehlídka chrámových sborů

Ilustrace
18.6.2011
Musica sacra pořádá dne 18.6.2011 SBOROVÁNÍ (nesoutěžní přehlídku chrámových sborů dospělých), které se uskuteční v poutním chrámu P. Marie Bolestné ve Sloupu v Moravskému Krasu s následujícím programem: 9.00 – 9.30 presentace sborů
9.30 – 10.15 nácvik společných skladeb na mši
10.20 – 12.00 vlastní pehlídka sborů
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 13.30 komentovaná prohlídka poutního chrámu (P. Karel Chylík)
cca 14.00 mše se společnými skladbami (hlavní celebrant P. Dr. Marcel Puvák)

Žádáme sbory, aby se v kancelái Musica sacra přihlásily (tel., poštou, e-mailem, osobně) do konce května 2011
Bližší informace na www.musicasacra.cz.
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality