Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2011

Ilustrace
12.6.2011
V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Vojtěch Cikrle v neděli 12. června 2011 při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého v 9.00 hodin svátost křesťanské dospělosti. Při slavnosti Seslání Ducha Svatého přijmou každoročně v katedrále na Petrově svátost biřmování téměř dvě stovky dospělých z farností v Brně a jeho okolí.