Biskupství brněnské

V Brně byl slavnostně ukončen Teologický kurz

Ilustrace
11.6.2011
V sobotu 11. června 2011 byl mší svatou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slavnostně ukončen Teologický kurz. Z rukou generálního vikáře Mons. Jiřího Mikuláška převzalo osvědčení o absolvování kurzu přes osmdesát posluchačů, kteří se zde shromáždili i se svými příbuznými a přáteli.

Podle ohlasů samotných účastníků je kurz přínosem nejen pro získání a rozšíření náboženských vědomostí, ale i k prohloubení víry. Setkávání s ostatními účastníky kurzu, kteří přijíždějí z nejrůznějších koutů především brněnské diecéze, umožňuje zažít krásu a rozmanitost společenství církve.

V dalším školním roce 2011/2012 na toto vzdělávání naváže kurz „Katecheta“ a kurz „Služba ve farnosti“, které jsou určeny těm, kdo mají zájem v budoucnu pomáhat kněžím ve farní katechezi i v dalších formách pastorace.

Fotogalerie z ukončení kurzu
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality