Biskupství brněnské

Noc kostelů 2009-2011 v číslech

Ilustrace
27.5.2011
Tabulka ukazuje počet zapojených kostelů a počet návštěvnických vstupů v uplynulých ročních Noci kostelů.
Rok 2009 2010 2011
Zapojených kostelů Návštěvnických vstupů Zapojených kostelů Návštěvnických vstupů Zapojených kostelů Návštěvnických vstupů
Rakousko 700 320 000 744 350 000 750 ?
Česká republika 34 100 000 418 252 000 920 ?
Brněnská diecéze 25 93 500 83 111 000 134 ?
Brno 19 88 000 28 92 000 37 ?
Slovenská republika 94 ?