Biskupství brněnské

Křtiny předstatví v rámci Noci kostelů modely dostavby ambitů, kostnici i zvonohru

Ilustrace
27.5.2011
foto foto Během Noci kostelů budou návštěvníci poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách moci vidět model kostela s dvěma ambity a dvěma kaplemi, jak jej původně naplánoval v roce 1718 architekt Jan Blažej Santini Aichel. V letech 1728 – 1744 se však z úsporných důvodů postavil jen kostel s jedněmi ambity a kaplí sv. Anny. Návštěvníci budou mít také možnost udělat si procházku po zeleném trávníku na místě budoucích ambitů.

Model byl sestrojen pomocí počítače v Brně v ateliéru doc. ing. arch. Zdeňka Fránka v měřítku 1 : 100. Je zářivě bílý a je 150 cm široký, 100 cm hluboký a 72 cm vysoký (protože přesně tolik metrů má kostelní věž). Model bude vystaven u bočního oltáře sv. Barbory.

Na programu Noci kostelů ve Křtinách bude také gregoriánský chorál, který tu zněl v dobách, kdy se zde otcové premonstráti několikrát denně modlili.

Během večera bude možná stálá návštěva na 7 místech: kostel - kůr - oratoř - zimní kaple - kaple sv. Anny - staré ambity - kostnice

foto

Nejen za zhlédnutí, ale především za poslech, stojí také unikátní zvonkohra s 27 zvony, která se svým rozsahem a velikostí řadí k těm největším ve střední Evropě.

V roce 2008 byl křtinský poutní chrám Jména Panny Marie prohlášen Národní kulturní památkou.

Foto modelu: Augustin Magula
http://krtiny.katolik.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality