Biskupství brněnské

Zvon na památku blahořečení papeže Jana Pavla II. bude instalován v Křižanovicích u Bučovic

Ilustrace
22.5.2011
fotoPasaau/Křižanovice u Bučovic: V pasovské zvonárně pana Rudolfa Pernera v Bavorsku byl na Zelený čtvrtek odlit nový zvon na památku beatifikace papeže Jana Pavla II., která proběhne 1. května 2011 v Římě. Zvon sv. archanděla Gabriela s tónem a2 váží 69 kg a jeho spodní průměr je 47 cm. Zvon bude přivezen ke katedrále sv. Víta v Praze 2. května 2011 ve 14.00. Požehnání zvonu je připraveno na 22. května 2011 v 18.30 při pontifikální mši svaté ve starobrněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie augustiniánského opatství v Brně. Právě tento mariánský chrám jako první v brněnské diecézi prohlásil papež Jan Pavel II. svým breve ze dne 6. 10. 1987 papežskou bazilikou s titulem Basilica minor. Nový zvon bude instalován do věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Křižanovicích u Bučovic.

Plakátek

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality