Biskupství brněnské

Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa – organizační informace

Ilustrace
14.5.2011
foto Slavnostní bohoslužba se koná v sobotu 14. května 2011 v 15 h v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Všichni věřící jsou srdečně zváni k účasti na této historické události místní církve. Od 13 hodin je možné se zúčastnit modlitebního setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po skončení obřadu nový biskup pozdraví přítomné při veřejném přípitku na Velkém náměstí. Prosíme o modlitbu za celou diecézi a jejího nového pastýře.

Biskupové, generální vikáři, okrskoví vikáři královéhradecké diecéze a sídelní královéhradečtí kanovníci se shromáždí a na bohoslužbu připraví v biskupské rezidenci (Velké nám. 35).

Ostatní kněží a jáhni se shromáždí a na bohoslužbu připraví v Novém Adalbertinu (Velké nám. 32). Albu a bílou štolu s sebou.

Bohoslovci a ministranti se shromáždí a na bohoslužbu připraví v kapli sv. Klimenta pod Bílou věží. Liturgické oblečení s sebou.

Bohoslužbu bude možné sledovat také na obrazovce před katedrálou a v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Bohoslužbu bude přenášet přímým přenosem televize Noe.

K dispozici bude WC v Novém Adalbertinu (Velké nám. 32) či veřejné WC pod Bílou věží.

Organizační kontakt: 495 063 626, biskupstvi@diecezehk.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality