Biskupství brněnské

Proměny a výzvy současné sakrální architektury

Ilustrace
10.5.2011
Salesiánské středisko mládeže – DDM, Kotlanova 13, Brno-Líšeň v rámci vzdělávacího programu SaVIO pořádá 10. května 2011 v 19.00 hodin přednášku P. Ing. ThDr. Pavla Kopečka, Th.D. nazvanou Proměny a výzvy současné sakrální architektury.

V přednášce budou posluchači seznámeni se současnou situací a vývojem v oblasti sakrální architektury. Na konkrétních příkladech budou současné trendy sakrální architektury prezentovány a poukázáno na okolnosti, které definují kvalitu architektonického díla – stavbu kostelů. Bude snahou nastínit to, že k tématu sakrální architektury je třeba přistupovat koncepčně na základě architektonické teorie, ne individuálně, z pozice dizajnu a umělecké emoce. Teorie sakrální architektury představuje přístup komplexní, všech zainteresovaných složek. Ze vzájemného dialogu a zakomponování všech faktorů, podmiňujících kvalitu a funkčnost díla, vzniká stavba, která může splňovat ta nejnáročnější kriteria liturgická, umělecká, symbolická a architektonická.

Akce se koná v Klubu VeSPOD, Kotlanova 13, Brno-Líšeň v Salesiánském středisku mládeže Brno-Líšeň, zastávka tramvaje č. 8.

Vstup volný
Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality